” Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja tetapi harus juga mendidik si murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang bermanfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama “.

-Ki Hajar Dewantara –